Publikacijos, projektai

  • 2009- 2011 m.  publikacijos
  • Straipsniai

A. Dobravolskas, J. Seiranov. Financial Stability as the Goal of Post-Crisis Regulatory Reforms. Business systems and economics, MRU 2011, No 1 (1), pp. 101-114ISSN 2029-8234 online 

G. Černiauskas, J. Seiranov. University Reserves Management: international practices and opportunities for Lithuania. Vilnius: Verslas, vadyba ir studijos (Business, Management and Education),  Volume 9, No. 2, December 2011. ISSN 2029-7491 print, ISSN 2029-6169 online.

J. Seiranov. Economy of China: New Challenges for European Union. Vilnius: Viešasis administravimas (Public administration),  – 2009,2 (22). p.15-25. ISSN 1648-4541.

  • Pranešimai ir dalyvavimas konferencijose

2011 06 20d. Vilnius. LR URM ir IBPR seminaras „Atrask Indiją: neribotos galimybės Indijos rinkoje (perspektyvos ir pavojai)“. Pranešimas “Kylantis kontinentas. Indijos ekonomikos apžvalga”

2011 05 20-21d. Stambulas, Turkija. Tarptautinė konferencija ICEF2011. “Istanbul Conference of Economics and Finance 2011” Pranešimas “The Problem of Financial Stability and Creation of Mega-Regulator Institutions”

2010 11 18 d. Vilnius. Tarptautinė mokslinė konferencija “Business, Management and Education 2010”. Pranešimas “Transition to non-profit institution model of university and prospects of university reserves management in Lithuania”

2010 05 27-28 d. Vilnius. Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija “Europos Sąjungos konkurencijos teisė ir jos įgyvendinimas: aktualijos, praktika ir atitiktis, problematiškumo aspektai”. Pranešimas “Konkurencijos politika finansų sektoriuje” naujoji ES finansinių paslaugų priežiūros architektūra”

2010 06 24-26 d. Pasaulio universitetų asociacijos Kongresas Mykolo Romerio universitete

  • Projektai

2010 m. Finansų ekonomikos studijų programos atnaujinimo ir inovatyviųjų metodų diegimo projekte dalyvavimas.

  • Kvalifikacijos kelimas

2009 -2010 m. kvalifikacijos tobulinimo paskaitų ciklas Mykolo Romerio universitete

2010 07 01-02 d. “Dalyko konstravimo ypatumai” mokymo programa

Nuo 2010 06: Mykolo Romerio universiteto Indijos studijų centro tarybos narys